Книга с кауза

по идея на Тереза Йовчева, Мила Джи Гатев и Мила Бобадова

Форум Ключ UNPLUGGED

13.01.2022 06:53 pm

Форум Ключ UNPLUGGED

"Едно интервю с Тереза Йовчева и Мила Джи Гатев, авторки на "Котаракът Бойда и доброто хрумване". Търсим отговори на много въпроси, свързани с активизма под какви ли не форми, подкрепата за каузи и смисъла на обединяването, а не на разделянето. Ще се опитаме да опишем ясно и процеса - как без много да се вайкаме и да се чудим, да намерим начин да фондонабираме така, че да за всички по веригата да е интересно и приятно да участват, а и резултатите да са подобаващи."

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Медиите за нас

Медиите за нас

Форум Ключ UNPLUGGED

Форум Ключ UNPLUGGED

"Едно интервю с Тереза Йовчева и Мила Джи Гатев, авторки на "Котаракът Бойда и доброто хрумване". Търсим отговори на много въпроси, свързани с активизма по "Едно интервю с Тереза Йовчева и Мила Джи Гатев, авторки на "Котаракът Бойда и доброто хрумване". Търсим отговори на много въпроси, свързани с активизма по 2022-01-13T18:53:49+02:00 Форум Ключ UNPLUGGED

<div align="justify"><em>"Едно интервю с Тереза Йовчева и Мила Джи Гатев, авторки на "Котаракът Бойда и доброто хрумване". Търсим отговори на много въпроси, свързани с активизма под какви ли не форми, подкрепата за каузи и смисъла на обединяването, а не на разделянето. Ще се опитаме да опишем ясно и процеса - как без много да се вайкаме и да се чудим, да намерим начин да фондонабираме така, че да за всички по веригата да е интересно и приятно да участват, а и резултатите да са подобаващи</em>."</div> <div align="justify"></div> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bPUDL6FRAxI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

Сравнение на продукти